14 января 2000
1447

Сочинения

R??staalused (Eessaare Aadu. - Tallinn : M?te, 1916)
Alasti (Eessaare Aadu. - Tallinn : M?te, 1917)
Kes on sotsialdemokraadid-enamlased? (K. Maatamees. - [Tallinn] : VSDTP Eestimaa Komitee, 1917)
Kes on sotsialdemokraadid-enamlased? (K. Maatamees. - 2. ed. - Tallinn : VSDTP Eestimaa Komitee, 1917)
Maa rahwa k?tte (K. Maatamees. - Tallinn : M?te, 1917)
Maa rahwa k?tte (K. Maatamees. - 2. ed. - Tallinnas : M?te, 1917)
T??rahwa w?imuwalitsuse kindlustamisest (Jaan Anwelt. - Peterburis : Kom.partei Eesti Keskk. Wenemaa b?roo, 1919 - T??rahva kirjandus; nr. 15)
Maha kommunistid! Elagu sotsiaaldemokraadid! : t??rahwa s?pradest ja waenlastest. - Tallinn : J. Linzmann, 1924. - T??rahva raamatukogu; nr. 1)
1905. aasta Eestis : Kirjeldused. M?lestused. Dokumendid (EKP KK ajalookomisjon; [foreword: H. P??gelmann]. - Leningrad : K?lvaja, 1926)
Sotsialistlise ?hiskonna ehitamine N?ukogude Liidus : (?.K.(e)P. konwerentsi puhul) (J. Anwelt ja O. R?stas. - Moskwas : N?ukogude Sotsialistliste Vabariikide Liidu Rahvaste Keskkirjastus, 1927)
"Meie lahkuminekud", ehk, EKP "wastasrinna" ajaloolised unen?od (J. Anwelt. - Leeningraad : K?lvaja, 1928)
Lenini partei ja trotskistid (Jaan Anwelt. - Leningrad : K?lvaja, 1929)
Parempoolne kallak ?leliidulises Kommunistlises (enamlaste) Parteis (J. Anwelt. - Leningrad : K?lvaja, 1929)
Jutustusi (Eessaare Aadu; [compiled by E. S?gel; illustrated by A. K?tt; epilogue: E. P?ll]. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957)
Oktoobrirevolutsioon Eestis (Jaan Anvelt. - Tallinn : Eesti Raamat, 1967)
Valitud jutustusi (Eessaare Aadu. - Tallinn : Eesti Raamat, 1971)
Valitud teosed. 1. [volume.], 1905-1917 (Jaan Anvelt ; EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal; [compiled by Karl Tammistu]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1982)
Valitud teosed. 2., 1917-1921 (Jaan Anvelt ; EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal; [toimetuse kolleegium: Karl Tammistu (compiler).. etc.]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1983)
Valitud teosed. 3., 1921-1925 (Jaan Anvelt; [compiled by K. Tammistu] ; EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986)
Valitud teosed. 4. [volume.] 1925-1928 (Jaan Anvelt ; EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal; [compiled by K. Tammistu]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1987)

Литература

Пегельман Г. Революция 1917 в Эстонии // Красная летопись. 1933, NN 5-6.
Саат И. Большевики Эстонии в период Октябрьской революции. Таллин, 1956.
Маяк Р. Ян Анвельт - активный борец за Советскую власть. // Советская Эстония. 28 марта 1957.
Знаменосцы революции, т. 1. Таллин, 1964.

Персоны (1)

Рейтинг всех персональных страниц

Избранные публикации

Как стать нашим автором?
Прислать нам свою биографию или статью

Присылайте нам любой материал и, если он не содержит сведений запрещенных к публикации
в СМИ законом и соответствует политике нашего портала, он будет опубликован